Informatieavond RKVV Wijnandia 15 april 2019

geplaatst in: Geen categorie | 0

Als bestuur van RKVV Wijnandia hebben wij de afgelopen periode nagedacht over onze organisatie, maar ook over het bestaansrecht en voortbestaan van onze vereniging. In deze hebben wij diverse scenario’s besproken voor de toekomst en die staan op dit moment nog open.
Laten wij als bestuur voorop stellen dat wij ernaar streven om onze club te behouden voor dit kerkdorp. Maar wij zijn er ons ook terdege van bewust dat er dan wel het een en ander moet gebeuren om dit doel te bereiken.

Eenieder (en niet alleen bestuur) zal er zich van bewust moeten worden dat wij alleen samen deze club kunnen behouden. Alle leden zullen hun actieve betrokkenheid moeten tonen bij ons cluppie en meehelpen in de uitvoering van bepaalde taken zodat we de vereniging weer kunnen ontwikkelen.
Om deze zaken te bespreken willen wij alle leden en genodigden uitnodigen voor een informatieavond. Deze wordt gehouden op maandag 15 april om 20.00 uur in onze kantine.

Wij willen tijdens deze avond o.a. de volgende zaken bespreken en nader toelichten:
1. Vrijwilligersbeleid
2. Samenstelling elftallen (spelers)
3. Jeugdvoetbal Wijnandia
4. Hoe geven wij onze vereniging een beter imago
5. Financiële aspecten
6. Rondvraag (jullie visie)

We verwachten dat iedereen zich bewust is van de noodzaak van deze bijeenkomst en aanwezig zal zijn.

Dagelijks bestuur
RKVV Wijnandia
Loek Storms
Jos Kickken
Robin Luyten