Ledenadministratie

Voor iedere vereniging is het van groot belang om een correcte ledenadministratie bij te houden. Nu lijkt dit op zich makkelijker dan het in werkelijkheid is. Maar gezien bovengenoemd belang heeft Wijnandia nu een zo goed als up to date ledenbestand. Deze ledenadministratie wordt gebruikt voor de gegevens van de KNVB, de aanvraag van subsidies, het vaststellen van eventuele jubilea en uiteraard voor het op correcte wijze versturen van post naar de betreffende leden. Betreffende de ledenadministratie treft U hieronder enkele aandachtspunten, die van grote waarde zijn om het ledenbestand te corrigeren en te actualiseren. Namens RKVV Wijnandia is de heer Jos Kickken belast met de ledenadministratie. Het is van groot belang om alle mutaties tijdig aan hem door te geven, zodat deze ook correct en zo snel mogelijk kunnen worden verwerkt. Jos is telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5418314 of 06-27518165 of per e-mail bereikbaar onder jos.kickken@kpnmail.nl


In onze administratie hebben wij de volgende persoonsgegevens opgenomen: Relatienummer (KNVB), naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer. e-mailadres en ingangsdatum lidmaatschap. Indien u deze gegevens wilt inzien of controleren kunt u contact opnemen met Jos Kickken.

Lid worden van Wijnandia?