Reglement Kunstgrasveld

Beste leden, supporters en bezoekers van RKVV Wijnandia

Om ons kunstgrasveld in goede staat te houden, willen we jullie vragen om de volgende regels op en rond het kunstgrasveld na te leven. Op deze manier hopen we nog jaren plezier te hebben van een hoogwaardig speelveld in Wijnandsrade.

 • Gedurende officiële wedstrijden en trainingen mag het veld alleen door deelnemers aan de wedstrijd/training worden betreden. Overige aanwezigen dienen buiten de omheining te blijven.
 • Buiten deze voetbalactiviteiten is het veld toegankelijk voor leden van RKVV Wijnandia van 10:00 to 20:00, mits het kunstgrasveld op een verantwoorde manier én alleen voor voetbalactiviteiten gebruikt wordt. Buiten deze tijden is het verboden zich op het terrein te bevinden
 • Rotzooi dient te allen tijde opgeruimd te worden en evt. vernielingen worden op de daders verhaald. Bij misbruik zal het bestuur gepaste maatregelen treffen.
 • Misbruik van ons veld kan gemeld worden bij Loek Storms ( 045-524 4639,  tu9ju4@kpnmail.nl).
 • Op kunstgras mag alleen getraind/gespeeld worden met kunstgrasschoenen of schoenen metvaste noppen. Stalen noppen en afschroefbare noppen zijn niet toegestaan!
 • Maak schoenen altijd schoon voordat het kunstgras betreden wordt. Zo komt er zo min mogelijk vuil op het kunstgras.
 • Het is niet toegestaan om de doelen van het oefenveld op het kunstgrasveld te gebruiken.
 • Het kunstgrasveld is verboden voor honden en andere (huis)dieren.
 • Geen drank- en etenswaren op het veld. Dus ook geen glaswerk en kauwgom.
 • Het is verboden om binnen de hekken te roken.
 • Na de training of wedstrijd, de kleding goed uitschudden, want korrels kunnen schadelijk zijn voorde wasmachine.
 • Bij sneeuw, ijs of opdooi het veld niet betreden.
 • Trainers en overige begeleiders zijn mede verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels.

 

Namens bestuur en alle leden van Wijnandia: BEDANKT!